INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Chomsky, Noam
Titel: Powers and Prospects
Sub titel:

De aard van de democratie, onze plaats in de natuurlijke wereld, de anarchistische visie van Chomsky, internationale politiek en de invloed van taal in de politiek: deze thema's komen aan de orde in dit boek. Het vormt een gedegen kritiek op het imperialisme, met de VS als exemplarisch geval.
1996, 256 pag., Euro 28,5
Pluto Press, London, ISBN 745311067


This page last updated on: 13-1-2015