INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Corporate Europe Observatory
Titel: Maigalomanie!
Sub titel: Multilateraal Akkoord over Investeringen: burgers en milieu op het altaar van de vrije markt

Al een paar jaar onderhandelen de rijkste landen ter wereld, aangemoedigd door het bedrijfsleven, over een akkoord dat investeringen beveiligt tegen waardevermindering door lastige eisen vanuit de bevolking en nationale overheden. Dit rapport geeft een duidelijk overzicht over de manier waarop het bedrijfsleven druk uitoefent en de gevolgen die zo'n verdrag zal hebben op het milieu, de arbeidsvoorwaarden en de manier waarop de rijke landen hun neo-liberale beleid opdringen aan de armere.
1998, 64 pag., Euro 2,2
Tegenstroom, Leuven, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015