INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Hanoune, Louisa (red.)
Titel: Terroristen fallen nicht vom Himmel
Sub titel: Zur aktuellen Situation in Algerien

De mensenrechtenactiviste Louisa Hanoune vertelt hoe de huidige situatie van grootschalige mensenrechtenschendingen in Algerije is ontstaan. Ze belicht het al dertig jaar durende staatsgeweld en als reactie daarop de opkomst van het Algerijnse moslimfundamentalisme. Tot slot geeft ze een aantal oplossingen hoe men uit de huidige burgeroorlogstoestand zou kunnen komen.
1997, 319 pag., Euro 21,75
Rotpunkt Verlag, Zürich, ISBN 3-85869-140-2


This page last updated on: 13-1-2015