INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Heckmann, Friedrich & Eckart Spoo
Titel: Wirtschaft von unten
Sub titel: Selbsthilfe und Kooperation

Bundel artikelen over de gevolgen van de West-Europese afschuifeconomie. In deze bundel worden alternatieven geschetst van de mogelijkheden om zich op andere wijze te organiseren in de samenleving: carpoolkringen, co÷peratieve bedrijfjes, ruilhandel middels het LETS-systeem. Een pleidooi voor zelfbepaalde politiek, economie en werk.
1997, 221 pag., Euro 18,9
Distel verlag, Heilbronn, ISBN 3-929348-19-5


This page last updated on: 13-1-2015