INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Hogenboom, Barbara
Titel: Mexico and the NAFTA environment debate
Sub titel: The transnational politics of economic integration

In de aanloop tot de ondertekening van het Noordamerikaanse Vrijhandelsakkoord (NAFTA), tussen Canada, de VS en Mexico, ontstond er internationaal nogal wat onrust. Mexico stond [en staat] namelijk bekend om zijn slechte milieu-wetgeving. Als gevolg van dit milieu-debat werd er een milieubeschermings-paragraaf aan het akkoord toegevoegd. Mexico voerde een aantal nieuwe milieuwetten in n.a.v. het NATFA-verdrag. Deze studie beschrijft het debat, de lobbies van multinationals, de campagnes van milieuorganisaties. Zeer terecht constateert de auteur dat nieuwe wetgeving en goede voornemens, met name in Mexico, absoluut geen garantie zijn voor een werkelijk milieuvriendelijk beleid. Door corruptie, gemakzucht en prevalerende economische belangen wordt het merendeel van die nieuwe wetten namelijk niet ten uitvoer gebracht.
1998, 279 pag., Euro 27,2
Jan van Arkel, Utrecht, ISBN 90-5727-014-5


This page last updated on: 13-1-2015