INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Josephson, Paul R.
Titel: Totalitarian Science and Technology
Sub titel:

Josephson onderzoekt de invloed van totalitaire ideologieŽn op de ontwikkeling van wetenschap en technologie in Nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie onder Stalin. Hij laat zien dat natuurkundigen als Abraham Ioffe (Sovjet-Unie) en Werner Heisenberg (Duitsland) ten onrechte aannamen dat hun werk niets te maken had met politiek of morele keuzes. De totalitaire wetenschap had bovenal tot taak door middel van grootschalige projecten, hoge landbouwopbrengsten en het scheppen van een 'nieuwe mens' de superioriteit van het politieke systeem te propageren.
1996, 122 pag., Euro 16,8
Humanities Press, New Jersey, ISBN 9780391039803


This page last updated on: 13-1-2015