INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Klausmann, Ulrike & Marion Meinzerin en Gabriel Kuhn
Titel: Women Pirates and the politics of Jolly Roger
Sub titel:

In de patriarchale geschiedschrijving die werd en wordt gedomineerd door mannen is de vrouwelijke bijdrage aan de piratengeschiedenis verworden tot mystiek en metaforen. Drie Duitse schrijfsters ondernemen in dit boek een poging de zaken eens vanuit een ander daglicht te bekijken. Gebaseerd op onderzoek weten ze een geschiedenis neer te schrijven die verder gaat dan het romantiseren en mystificeren van deze vrouwen. Het onderzoek beslaat zo'n driehonderd jaar en is opgedeeld naar regio; van de Pirates op de Duitse Rijn tot die op de Chinese zee.
1997, 280 pag., Euro 23,6
Black Rose Books, Montréal, ISBN 9781551640587


This page last updated on: 13-1-2015