INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: MRTA
Titel: MRTA
Sub titel: History, politics, and communiques march

Bundel met alle communiqués die de Peruaanse, op Cuba georiënteerde guerrilla organisatie Movimiento Revolucionario Tupac Amaru in 1996 en 1997 uitgaf ten tijde van de bezetting van de Japanse ambassade in Lima en de daar aanwezige hoogwaardigheidsbekleders. Naast de communiqué's wordt er ook nog wat achtergrondinformatie over de MRTA en Sendero Luminoso en over Peru in het algemeen gegeven.
1997, 104 pag., Euro 2,95
The Autonomous Zone, Chicago, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015