INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Ross, John
Titel: The Annexation of Mexico
Sub titel: From the Aztecs to the I.M.F.

Freelance journalist Ross, bekend van zijn in 1995 verschenen boek "Rebellion from the roots", schreef een uitstekend nieuw boek over met name hedendaags Mexico. In heel erg kort bestek schetst de auteur de periode vanaf de kolonisatie door de Spanjaarden, via de Onafhankelijkheidsoorlog (±1810) en de dictatuur van Porfirio Díaz, tot de Mexicaanse Revolutie (1910-1917). Vervolgens beschrijft hij de voornamelijk papieren verworvenheden van de revolutie en hoe die door de heersende kliek van de regeringspartij PRI steeds verder uitgehold werden. Via de Koude Oorlog en de onderdrukking van de studentenprotesten in 1968 en 1971, belandt Ross bij de recente geschiedenis van Mexico. Uitgebreid beschrijft hij de ontwikkelingen sinds de schuldencrisis in 1982. De opkomst van Carlos Salinas en zijn pogingen Mexico tot de Eerste Wereld te laten toetreden en de bemoeienis daarbij van de Wereldbank en het IMF. Veel aandacht voor het recente veelzijdige verzet tegen de perfecte dictatuur van de PRI. Aan bod komen de opstand van de Zapatistas in Chiapas, het verzet van de bevolking van Tepoztlán tegen een golfbaan & luxe appartementenproject, acties van Indianen en boeren tegen de almacht en vervuiling door staatsoliebedrijf PEMEX in de deelstaat Tabasco, de schuldenarenorganisatie El Barzón, en het opduiken van de guerrillagroepering EPR in o.a. de deelstaten Guerrero en Oaxaca.
1998, 345 pag., Euro 26
Common Courage Press, Monroe, ISBN 9781567511307


This page last updated on: 13-1-2015