INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Sapphire
Titel: American Dreams
Sub titel:

In American Dreams beschrijft de zwarte Amerikaanse dichteres en schijfster Sapphire de rauwe kanten van het achterbuurtse leven, het geweld op straat, de vicieuze cirkel van geweld binnen de familie, het idee aan je noodlot te ontkomen door voor kunst te kiezen in de plaats van voor waanzin, voor eenzaamheid in plaats van afhankelijkheid en voor spirituele vernieuwing in plaats van verslaving. Dat is de American Dream...
1994, 175 pag., Euro 12,8
High Risk Books, New York, ISBN 1-85242-327-7


This page last updated on: 13-1-2015