INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Thompson, Willie
Titel: The Left in History
Sub titel: Revolution and Reform in Twentieth-Century Politics

Een overzicht van de ontwikkelingen in 'revolutionair' en 'revisionistisch' links. Naast leninisme, trotskisme, maoisme, komt Nieuw Links aan de orde, evenals de versplintering van links in verschillende thematieken, zoals milieu-, vredes- en andere bewegingen. De opkomst van 'New Labour' verandert de neoliberale agenda niet; alleen als links tot een goed begrip van de historische lessen kan komen, bestaat er de mogelijkheid de politieke agenda uit de reactionaire greep te bevrijden.
1997, 288 pag., Euro 28,25
Pluto Press, London, ISBN 9780745308913


This page last updated on: 13-1-2015