INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Zinn, Karl Georg
Titel: Wie Reichtum Armut schafft
Sub titel:

De rijken worden steeds rijker en de armen steeds armer. De n weet nauwelijks wat te doen met al dat geld en de ander moet steeds meer afzien. En de tijdgeest doet alsof het vanzelfsprekend is. "Het is wel vervelend, maar in het belang van de toekomstige vooruitgang onvermijdelijk." Hoewel de feiten dit weerleggen, wordt deze formule steeds weer herhaald. Waarom dit niet kan, waarom afbraak van loon en sociale voorzieningen niet helpt tegen de sociale crisis en waarom ze juist de economische ontwikkeling schaden, laat Karl Georg Zinn in dit boek zien. Een harde kritiek op de economisch-politieke mainstream van de conservatief-liberale regering. Zinn schrijft een levendige en goed leesbare inleiding in de politieke economie van het einde van deze eeuw.
1998, 180 pag., Euro 17,8
PapyRossa, Kln, ISBN 9783894381509


This page last updated on: 13-1-2015