INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Findlen, Barbara (ed)
Titel: Listen up
Sub titel: Voices from the next feminist generation

Een bundel van 28 artikels van verschillende schrijfsters die bewijzen dat er wel degelijk van een nieuwe feministische golf gesproken kan worden. Zwarte en witte vrouwen laten hun stem klinken en geven hun vernieuwende kijk op het feminisme en vrouwelijkheid.
1995, 265 pag., Euro 11,8
Seal Press, Emeryville, ISBN 9781878067616


This page last updated on: 13-1-2015