INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Comandos autónomos
Titel: Un anticapitalismo iconoclasta
Sub titel:

Een klein boekje over de gewapende strijd in Baskenland: de samenstellers leggen uit dat de clandestiniteit en de acties van de politie veel documenten hebben doen verloren gaan. Terwijl het ‘publiek’ heel vaak - als in een pavlovreactie - ‘gewapende strijd in Baskenland’ vereenzelvigt met ‘ETA’, wordt uit dit werkje duidelijk hoeveel lichtjaren de theorie en de praktijk van deze autonome groepen verwijderd is van “de klassieke, militante logica van willekeurig welke van de twee ETA’s”. “Als aanhangers van onafhankelijkheid, als antikapitalisten en voorstanders van zelfbeheer, geloven wij dat, als de revolutie het werk van iedereen is of van niemand, zij hand in hand moet gaan met de ervaring die de arbeiders opdoen in de strijd, die van voeger en die van nu. Ervaringen die slechts concreet bewust worden langs de weg van de democratie en de directe actie. Wat vanzelf iedere machtiging van partijen, vakbonden of hogere organen uitsluit, en wel omdat zij de arbeiders de mogelijkheid ontzeggen om hun problemen direct op te lossen, zonder onderscheid tussen leiders en zij die geleid worden, tussen specialisten en de massa, tussen wat politiek is en wat sociaal en economisch, om het antikapitalistische karakter van alle strijd algemeen te maken.” Het boekje gaat over een aantal autonome groepen, die zich in de overgangstijd na de dood van Franco, in november 1975, rondom een aantal minimum-principes hadden gecoördineerd, “maar ieder is volkomen vrij wat betreft de keuze en de rechtvaardiging van zijn acties. Met andere woorden, er is een reeks dingen die we gemeenschappelijk hebben, zoals bijvoorbeeld ons antikapitalisme, het feit dat we tegen partijen en vakbonden zijn, maar meer niet.” Bovendien zien zij de gewapende strijd “slechts als een deel van onze strijd.” Dat zij in hun strijd tegen het Spaanse kapitalisme ook de ETA tegen zich kregen, getuigt onder andere het hoofdstuk “een polemiek ETA Militar - Comandos Autónomos” uit 1978. Sindsdien zitten de overlevenden van deze groepen, die begin jaren tachtig dankzij zowel de ETA als de Spaanse en Baskische autoriteiten konden worden opgerold, nog steeds in de bak of leven ergens ondergedoken, verspreid over de wereld, of worden tot de volgende revolutie van nabij in de gaten gehouden.
1995, 100 pag., Euro 4,5
Likiniano Elkartea, Bilbao, ISBN 9788488455338


This page last updated on: 13-1-2015