INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Paz, Abel
Titel: The Spanish civil war
Sub titel:

Abel Paz, dé biograaf van de Spaanse anarchist Buenaventura Durruti, schreef een korte inleiding bij dit prachtige boekje. Voor dit boekje werd een selectie uit het fotoarchief van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis gemaakt. Bij tijd en wijle ontroerende foto's waarbij de, met name anarchistische, mannen en vrouwen die in de Spaanse Burgeroorlog vochten en poogden hun revolutie door te voeren, centraal staan.
1997, 197 pag., Euro 12,35
Edition Hazan, Paris, ISBN 9782850255327


This page last updated on: 13-1-2015