INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Associés Autonomes
Titel: Anti-préface à l'Achèvement des Temps spectaculaires
Sub titel: De la désinformation et du terrorisme spectaculaire en particulier

Zoals de titel al zegt, een (anti)voorwoord bij L'Achèvement des Temps spectaculaires, dat ongeveer drie jaar eerder is verschenen. Aan de hand van vele illustraties, citaten uit kranten en reclame maken de auteurs duidelijk wat ze met hun kritiek bedoelen. Zwaar geïnspireerd door de Situationisten, maar helaas niet altijd even helder.
1998, 22 pag., Euro 3,65
L'Achèvement, Lyon, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015