INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Kesting, Marianne
Titel: Brecht
Sub titel:

Korte Duitstalige biografische verkenning van het bewogen leven van de Duitse toneel- en muziekschrijver Bertold Brecht. Ge´llustreerd met veel foto's.
1998, 192 pag., Euro 7,9
Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, ISBN 9783499500374


This page last updated on: 13-1-2015