INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Gribble, David
Titel: Real education
Sub titel: Varieties of freedom

Interessante inventarisatie van alternatieve scholen wereldwijd. De auteur bezocht scholen in o.a. Engeland, India, Ecuador, Japan, Nieuw Zeeland, Zwitserland, Israel en de VS en sprak daar met leerlingen en leraren. Hoewel de scholen onderling zeer verschillen ( leerlingen met ouders die een jaargeld betalen, leerlingen die op geen enkele andere school meer geaccepteerd worden en kinderen uit extreem arme gezinnen), hebben ze allemaal gemeen dat ze centraal stellen dat het kind in vrijheid zijn eigen denken moet kunnen ontwikkelen. De auteur toont aan dat discipline, leerprogramma's en examens irrelevant zijn voor de ontwikkeling van een kind. Daarentegen zijn zorg, respect en vrijheid van doorslaggevend belang.
1998, 259 pag., Euro 13
LibED, Bristol, ISBN 9780951399750


This page last updated on: 13-1-2015