INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Zelitch, Simone
Titel: The confession of Jack Straw
Sub titel:

Dit boek, dat een kruising is tussen een politieke en literaire roman, beschrijft de belevenissen en rondzwervingen van één van de deelnemers aan de grote Boerenopstand van 1381 in het Middeleeuwse Engeland. Jack Straw staat model voor de vele anonieme deelnemers aan spontane volksopstanden en revoluties, die vaak toch nog een restje vertrouwen hebben in de heersende klasse, waartegen ze in opstand zijn gekomen, welke hun fataal wordt. Het centrale thema is het naïeve vertrouwen in verandering van bovenaf, en het verraad dat de gevestigde macht pleegt.
1991, 263 pag., Euro 12,6
Black Heron Books, Seattle, ISBN 930773187


This page last updated on: 13-1-2015