INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Marx, Karl
Titel: The civil war in France
Sub titel: And other writings on the Paris Commune

Fotografische herdruk van dit oorspronkelijk begin deze eeuw verschenen bundeltje van teksten en documenten met betrekking tot de Parijse Commune, de kortstondige revolutie die in 1871 in Parijs plaatsvond. Het bevat de twee manifesten en een algemeen artikel die de General Council van de Internationale deed uitgaan naar aanleiding van de Frans-Duitse Oorlog, die in die zelfde tijd plaats had.
1998, 144 pag., Euro 12,6
Charles H. Kerr Publishing Company, Chicago, ISBN 9780882862361


This page last updated on: 13-1-2015