INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Holloway, John & EloŪna PelŠez (red.)
Titel: Zapatista!
Sub titel: Reinventing revolution in Mexico

Deze bundel inventariseert de invloed van de opstand van de Zapatistas (in Mexico) en de door hen geventileerde politieke ideeŽn op het denken van links elders in de wereld. In het kort wordt uitgelegd waar het de Zapatistas om te doen is, wat het bijzondere van hun opstand is (het niet willen veroveren van de macht), de rol van identiteiten (en maskers), gender en rassen- en klasseverhoudingen en de vermeende rol van internet. De geweldloze gewapende strijd als nieuwe strijdvorm van links? Wat voor een nieuwe betekenissen hebben de begrippen revolutie en politieke actie als gevolg van de Zapatista opstand gekregen? Op al deze vragen trachten de auteurs (uit Mexico, Engeland en de VS) een antwoord te geven.
1998, 201 pag., Euro 26,35
Pluto Press, London, ISBN 9780745311777


This page last updated on: 13-1-2015