INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Pascual, Jakue
Titel: Telúrica Vasca de liberación
Sub titel: Movimientos sociales y juveniles en Euskal Herria

De auteur poogt in dit essay de heropleving van sociale jongeren bewegingen in Baskenland te duiden. Hij beschrijft de voorgeschiedenis van de diverse linkse actoren in Baskenland sinds de jaren tachtig, het toenemende activisme in de jaren negentig, de reactie daarop van het Spaans/Baskische staatsapparaat. Tevens geeft hij aanzetten voor een samenwerking, met wederzijds respect van de diverse ideologische linkse groeperingen voor elkaars ideeën, tussen de diverse sociale bewegingen.
1996, 92 pag., Euro 3,05
Likinianoren Altxorra, Bilbao, ISBN 9788488455321


This page last updated on: 13-1-2015