INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Sakolsky, R. & S. Dunifer
Titel: Seizing the airwaves
Sub titel: A free radio handbook

Sakolsky, eerder bekend van zijn boek "Gone to Croatan", over de Westerse drop-out-culture bewegingen, bundelde in dit boek diverse artikelen over vrije radio. Een groot aantal auteurs laat hun licht schijnen over zaken als het oprichten van een vrije radiozender (soms legaal, vaak illegaal) en over de diverse motieven die mensen hebben om een eigen onafhankelijk radiostation te beginnen. "Een stem aan de stemlozen geven", is de meest gehoorde reden voor de kortegolf activiteiten. Het boek is doorspekt met interviews met radioma(a)k(st)ers.
1998, 211 pag., Euro 14,25
AK Press, Edinburgh, ISBN 9781873176993


This page last updated on: 13-1-2015