INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Grange, Bertrand de la & Maite Rico
Titel: Sous-commandant Marcos
Sub titel: La géniale imposture

De auteurs, journalisten van respectievelijk het Franse dagblad Le Monde en het Spaanse dagblad El País, doen in dit boek een poging om alle mythevorming rondom de ideeën en ontstaansgeschiedenis van het Zapatista Leger voor Nationale Bevrijding (EZLN), uit Chiapas-Mexico, door te prikken. De lezer wordt overvoerd met een lawine aan details en bronnen, op grond waarvan de auteurs concluderen dat het EZLN bij lange na niet zo basisdemocratisch en op Indiaanse (Maya) basis geschoeid is als ze wil doen voorkomen. Het probleem met dit boek is dat het bronnen aanhaald waarvan niet aangegeven wordt hoe ze verkregen zijn. Een hoop `onthullingen' die worden gedaan, zijn geen onthullingen, aangezien bijvoorbeeld het EZLN zelf al vier jaar geleden (bij het begin van hun opstand) heeft aangegeven dat het afstamt van een oorspronkelijk marxistische voorhoede-guerrilla die werd opgericht in de jaren zeventig. Verder worden er bronnen aangehaald uit gerechtelijke dossiers, waarvan de betrouwbaarheid op zijn zachtst gezegt discutabel is. Aan het eind van het boek wordt de bewijsvoering steeds gammeler. Een kritische analyse van het EZLN is zeer welkom, maar deze twee auteurs hebben een niet erg overtuigende bijdrage geleverd en het zogenaamde nieuwe bronnenmateriaal is van twijfelachtige herkomst of is in het geheel niet nieuw. Jammer.
1998, 298 pag., Euro 29,05
Plon/Ifrane, Paris, ISBN 9782259188258


This page last updated on: 13-1-2015