INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Rabinowitz, Jacob
Titel: The Rotting Goddess
Sub titel: The Origin of the Witch in Classical Antiquity's Demonization of Fertility Religion

Rabinowitz leidt de lezer met humor en kennis door de klassieke teksten en graaft en passant het lang begraven lichaam op van de antieke godin van de geneeskunst en de liefde, Hekate, die in onze cultuur angstvallig heks genoemd werd. Rabinowitz' uitdagende speurtocht werpt een nieuw licht op de goden-wereld in het antieke Rome, waarin in tegenstelling tot het griekse Pantheon, Juno, de godin van de maan, een centrale rol innaam, en verklaart de demoniseering van de vruchtbaarheidsgodin als het resultat van een "conflict in cultural strata".
1998, 153 pag., Euro 14
Autonomedia, New York, ISBN 9781570270352


This page last updated on: 13-1-2015