INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Chant, Sylvia & Cathy McIlwaine
Titel: Three generations, two genders, one world
Sub titel: Women and men in a changing century

De auteurs van dit boek pogen de beleving van gender-verhoudingen in de hedendaagse samenleving in beeld te brengen door mannen en vrouwen uit een groot aantal landen aan het woord te laten over hoe zij die verhoudingen ervaren. De uitspraken van de ge-enqueteerden worden in een context geplaatst door de sociale, economische en politieke ontwikkeling van de respectievelijke landen in het kort te schetsen.
1998, 237 pag., Euro 28,15
Zed Books, London, ISBN 9781856496049


This page last updated on: 13-1-2015