INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: ProzeßbeobachterInnen-Gruppe zum AIZ-Prozeß
Titel: Augen auf und durch! Die eigenen Probleme vom Staatsschutz zurückerobern!
Sub titel: Stellungnahme zu Fragen des Umgangs mit den Angeklagten im "AIZ-Prozeß"

Deze brochure beschrijft de moeilijkheden die het groepje van proces-waarne(e)m(st)ers tegen zijn gekomen bij het volgen van het verloop van het proces tegen (tot nu toe) twee verdachten die al 2½ jaar in Duitsland vastzitten op beschuldiging van lidmaatschap van de "terroristische organisatie" Anti- Imperialistische Zelle (AIZ). De brochure beschrijft kort de voorgeschiedenis van het proces: de arrestaties in februari 1996, de detentie-omstandigheden (isolatie, hongerstakingen, enz.) en het verloop van het proces (tot april van 1998). Uitgelegd wordt wat de positie van het groepje is t.a.v. de AIZ (die in hun laatste aanslagverklaringen een gestoorde mix van radikaal linkse rethoriek en pro-Iraans fundamentalisme uitlatingen deden), de Islam, en de twee vastzittende verdachten. Uitgebreid wordt ingegaan waarom de mensen uit Aken toch zijn overgegaan tot het waarnemen van het proces in Dusseldorf. Een deel van de Akense scene is al vijf jaar lang het lijdend voorwerp van afluister- en observatie activiteiten van de Duitse Verfassungsschutz en Bundeskriminalamt en wordt bedreigd met dagvaardingen als getuige, danwel als verdachte. Daartoe wordt dus ook het een en ander toegelicht.
1998, 16 pag., Euro 0,8
ProzeßbeobachterInnen-Gruppe zum AIZ-Prozeß, Aachen, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015