INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Asian Coalition for Housing Rights
Titel: Battle for housing rights in Korea
Sub titel: Report of the South Korea Project of the Asian Coalition for Housing Rights

Zuid Korea werd in 1987 tijdens de World Habitat conferentie veroordeeld als één van de twee meest agressieve en meest inhumane landen voor wat betreft het ontruimingen van woningen. In Zuid Korea zijn tussen de 3 en 3½ miljoen mensen gehuisvest in (semi) gekraakte woningen of wijken. Het rapport beschrijft de mate waarin deze krakers en huurders bedreigd worden met ontruiming en pleit voor een humaner huisvestingsbeleid.
1989, 72 pag., Euro 7,65
Third World Network, Penang (Malaysia), ISBN 9839957317


This page last updated on: 13-1-2015