INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Lodziak, Conrad & Jeremy Tatman
Titel: Andre Gorz
Sub titel: A critical introduction

Eerste algemene introductie tot het politiek filosofische denken van de Marxist Andre Gorz. Er wordt gekeken naar zijn invloed op de ontwikkeling van het Europese politieke denken en naar welke politieke en filosofiese stromingen Gorz hebben be´nvloed (met name zijn verhouding met Jean Paul Sartre). Tevens wordt ingegaan op Gorz' toenemende belangstelling voor milieu-vraagstukken.
1997, 160 pag., Euro 18,85
Pluto Press, London, ISBN 9780745307879


This page last updated on: 13-1-2015