INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: IG Rote Fabrik (hg.)
Titel: Zwischenberichte
Sub titel: Zur Diskussion uber die Politik der bewaffneten und militanten Linken in der BRD, Italien und der Schweiz. Incl. Auflösungserklärung der RAF.

Een samenvatting van een debattenreeks over bewapende en militante politiek van, met name communistisch geïnspireerd, links in Duitsland, Italië en Zwitserland, die in mei 1997 door het Konzeptbüro der Roten Fabrik in Zürich georganiseerd werd. Min of meer ‘prominente’ strijd(st)ers uit deze drie landen discussiëren vergelijkend over hun politieke geschiedenis, hun ervaringen, hun punten van overeenkomst en hun verschillen. Aangevuld met teksten die de historische samenhang helpen te verklaren en sommige besproken aspecten verdiepen. Die ervaringen beslaan met name de tijdsruimte van de jaren zestig en zeventig. Ze trachten tot een herwaardering te komen van hun persoonlijke en collectieve geschiedenis. De deelne(e)m(st)ers waren onder andere actief in de volgende bewegingen en groepen: RAF, Brigate Rosso, Lotta Continua, SPK, Beweging van de 2e Juni, PCI, Autonomia Operaia, Sinistra Proletaria. Een aantal waren (en/of zijn) actief in buitenparlementaire groepen en linkse tijdschriften en kranten. Voorzien van verklarende noten, zodat ook diegenen die zich niet jarenlang intensief met deze geschiedenis hebben bezig gehouden, de beschreven materie kunnen begrijpen.
1998, 245 pag., Euro 13,75
ID-Verlag, Berlin, ISBN 9783894080730


This page last updated on: 13-1-2015