INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Geden, Oliver
Titel: Rechte Íkologie
Sub titel: Umweltschutz zwischen Emanzipation und Faschismus

Ecologie en milieubescherming wordt tegenwoordig vaak gezien als `links' gedachtengoed. De auteur geeft aan dat dat niet terecht is. Ecologie en milieubescherming zijn oorspronkelijk thema's die door rechts op gang zijn gebracht. Ecologie en milieubescherming worden ook heden ten dage teruggevonden in rechtse rhetoriek. "Het land is vol, het milieu verdraagt niet meer migranten" is een veel gehoorde term in extreem rechtse kringen, hoewel ook de Groenen van Roel van Duijn en de Socialistische Partij niet vies zijn van dit soort eco-fascistische denkbeelden. De roep om een sterke staat die een werkelijke milieubeschermende politiek mogelijk maakt kan leiden tot een eco-dictatuur.
1997, 256 pag., Euro 18,9
Elefanten Press, Berlin, ISBN 3-88520-576-9


This page last updated on: 13-1-2015