INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Liedtke, R.
Titel: Wem gehört die Republik?
Sub titel:

De concerns en hun netwerken! Met een ongelofelijke hoeveelheid namen, verbanden, getallen en feiten wordt hier het grote "kapitalistische monster" blootgelegd. Wie weten wil welke machtsblokken zich achter het begrip "vrije marktekonomie" verbergen kan met deze gids uitstekend uit de voeten.
1997, 560 pag., Euro 31,6
Eichborn Verlag, Frankfurt am Main, ISBN


This page last updated on: 13-1-2015