INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Amin, Samir
Titel: Spectres of Capitalism
Sub titel: A Critique of Current Intellectual Fashions

De invloedrijke econoom Samir Amin heeft weer een grondig werk gemaakt. Spectres of Capitalism ondergraaft de huidige intellectuele mode die een kapitalistische triomf veronderstelt. Amin haalt het 150-jarig bestaan van Het Communistisch Manifest van Marx en Engels aan om aandacht te schenken aan de miljoenen berooiden in het post-Koude Oorlog tijdperk. Aan bod komen misvattingen aangaande het vrije markt model, de verschillende vervormingen van de methode van Marx, de rol van cultuur in revoluties, de filosofische wortels van postmodernisme, de invloed van telecommunicatie op ideologie, en meer.
1998, 160 pag., Euro 24,5
Monthly Review Press, New York, ISBN 9780853459330


This page last updated on: 13-1-2015