INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Dasgupta, Biplab
Titel: Structural Adjustment, Global Trade and the New Political Economy of Development
Sub titel:

In dit boek wordt gesteld dat de veranderingen in de wereldeconomie leiden tot een nieuwe politieke economie van ontwikkeling. De veranderingen houden onder andere het volgende in: de continue groei van macht van multinationals; het gestandaardiseerde politieke pakket van structurele aanpassing dat tegenwoordig wordt opgelegd door de Wereldbank en het IMF; de dwingende en omvattende regels die de internationale handel regeren belichaamd in de Wereld Handels Organisatie; het ophanden zijnde Multilateraal Akkoord inzake Investeringen van de OESO; nieuwe internationale bijeenkomsten over het milieu; en in het algemeen globalisering. De auteur laat zien hoe de regels van het spel primair de belangen van de rijke en machtige landen in het Noorden weerspiegelen.
1998, 384 pag., Euro 28,15
Zed Books, London, ISBN 9781856495967


This page last updated on: 13-1-2015