INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Eijl, Corrie e.a. (red.)
Titel: Parallelle levens
Sub titel: Jaarboek voor vrouwengeschiedenis

De wijze waarop mensen hun leven vormgeven, is te beschouwen als een creatief proces waarin ze aan bepaalde episodes, ontmoetingen en ervaringen een cruciale betekenis toekennen. In dit proces spelen identificatie met en afstand nemen van anderen een belangrijke rol. In dit jaarboek worden de mogelijkheden van een biografische benadering voor vrouwengeschiedenis verkend en wordt het 'biografische' niet vanuit één, maar vanuit twee hoofdpersonen en hun gedeelde levensgeschiedenis benaderd. Onder andere bij A.H. Nijhoff & Marlow Moss, Elicabeth & Cecile de Jong van Beek en Donk, Aletta Jacobs & Carel Gerritsen en Henriette & Rik Roland Holst.
1998, 192 pag., Euro 15,65
Aksant (voorheen IISG), Amsterdam, ISBN 9068611526


This page last updated on: 13-1-2015