INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Goldblatt, David & David Held & Anthony McGrew & Jonathan Perraton
Titel: The Global Transformation
Sub titel: Concepts, Evidence & Arguments

Debatten over globalisering zijn vaak verwarrend aangaande de consequenties voor de natie-staat Dit boek is gebaseerd op jarenlang gevoerd origineel onderzoek en brengt de vorm en omvang van de nieuwe wereldorde in kaart. Alhoewel het uitgaat van een aantal theoretische perspectieven, presenteren de auteurs het materiaal op een heldere en toegankelijke manier. Het begrip globalisering en aanverwante zaken wordt verhelderd en hedendaagse ontwikkelingen worden in een historische context geplaatst. Het boek biedt gedetailleerde verslagen van hoe de hedendaagse mondiale processen de binnenlandse activiteiten be´nvloeden op het gebied van economie, politiek, cultuur en communicatie, migratie, milieu, recht en militarisme. De auteur beschouwt de implicaties die deze processen hebben voor de autonomie van staten en samenlevingen.
1998, 480 pag., Euro 28,15
Polity Press, Cambridge, ISBN 9780745614991


This page last updated on: 13-1-2015