INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Heirman, Mark
Titel: Noord Ierland
Sub titel: Het goede vrijdagakkoord

In 1989 publiceerde IPIS een brochure naar aanleiding van een aantal gunstige ontwikkelingen in het Britse Noord-Ierlandbeleid. Het heeft toch nog bijna tien jaar geduurd om, onder Amerikaanse druk, tot een akkoord te komen dat een einde moet maken aan bijna 30 jaar oorlog. Mark Heirman maakt een chronologisch overzicht van die laatste 10 jaar. De eigenlijke onderhandelingen begonnen twee jaar geleden en het eindresultaat, dat is bezegeld door een referendum en een stembusgang, is een vooral technisch, grondwettelijk en institutioneel raamwerk dat de culturele, religieuze en etnische onverenigbaarheden overstijgt. De kloof tussen de gemeenschappen in Noord-Ierland is daarmee nog niet gedicht maar nu (april '98) de vrede op papier bestaat en zelfs radicale unionisten en nationalisten hun handtekening hebben gezet onder een akkoord, mogen we ervan uitgaan dat ook voor de meerderheid van de Noord-Ieren de eenentwintigste eeuw vreedzaam kan beginnen.
1998, 55 pag., Euro 5
IPIS, Antwerpen, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015