INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Kershaw, Greet
Titel: Mau Mau from below
Sub titel:

Een boek over een bewogen en veel beschreven periode uit de geschiedenis van Kenia. Mau Mau is een in de jaren vijfig ontstane politieke beweging die een gewapende strijd voerde tegen de Britse koloniale staat. Doel was het verwerven van onafhankelijkheid en de vestiging van een eigen staat. De Mau Mau beweging is geworteld in het onbehagen onder de Kikuyu over het absolute gebrek aan toegang tot land. Immers een groot deel van hun gebied was onteigend door de koloniale staat ten behoeve van de vestiging van Engelse kolonisten. De Kikuyu hadden feitelijk geen andere keuze dan als landarbeider te gaan werken in bedrijven van kolonisten (en zich aldaar te vestigen als 'squatters') of samengeperst te (over)leven in overvolle reservaten. De hoeveelheid geschikte landbouwgrond was in deze reservaten beperkt. De Mau Mau beweging gaf de mogelijkheid om de frustraties van de Kikuyu te uiten. Degenen die bij of in de stad werkten en de stedelijke economie van belangrijke handelsprodukten voorzagen, werden gefrustreerd in hun economisch handelen door allerlei door de staat opgelegde beperkingen. Dus zowel squatters als inwoners van reservaten als de Kikuyu die werkzaam waren als kleine handelaren in en om Nairobi, vormden de sociale basis van Mau Mau. De beweging kende een strakke organisatie en hanteerde tal van codes om de beweging in stand te houden. In militair opzicht werd de Mau Mau in 1956 verslagen. De Britten concludeerden dat een meerderheidsbewind de enige oplossing voor de toekomst van Kenia zou zijn. De onafhankelijkheid kwam na onderhandelingen in 1963 tot stand. Kershaw is de lokale taal machtig, zij heeft tijdens de noodtoestand van 1952 tot 1956 onder de Kikuyu gewerkt als 'ontwikkelingswerker'. Het bijzondere aan het boek is, dat ze een heterogene sociale beweging, de wijze waarop politieke agenda's werden ingevuld en de onderlinge onderhandelingen hierover beschrijft. Kortom, een belangrijke bijdrage aan het debat over de betekenis van sociale bewegingen en lokale organisatie en van de Mau Mau in het bijzonder.
1997, 354 pag., Euro 28,15
James Currey, Oxford, ISBN 9780821411551


This page last updated on: 13-1-2015