INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Lal Das, Bhagirath
Titel: An Introduction to the WTO Agreements
Sub titel: Volume One/ Volume Two

De Wereld Handels Organisatie (WTO), de opvolger van de GATT, vestigt zichzelf in een hoog tempo als de derde pijler van de Bretton Woods instituties, naast de Wereldbank en het IMF (Internationaal Monetair Fonds). De langdurige internationale onderhandelingen die tot de vestiging van de WTO hebben geleid hebben een complexe set van afspraken tot stand gebracht. Deze vormen niet alleen de meest grondige herziening van de regels die de wereldwijde handel bestieren, maar breiden deze regels uit tot een serie van onderwerpen en economische sectoren welke tot nu toe gevrijwaard waren van supranationale, kapitalistische inmenging.
1998, 160 pag., Euro 24,4
Zed Books, London, ISBN 9781856495824


This page last updated on: 13-1-2015