INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Marx, Karl & Friedrich Engels
Titel: The Communist Manifesto
Sub titel: A modern edition on the th anniversary of the Manifesto introduced by Eric Hobsbawn

Het Communistische Manifest werd aan de vooravond van de revoluties van 1848 ontworpen. Een werk met veel literaire kracht en historisch inzicht. Het wordt gepresenteerd door Eric Hobsbawn, wier werken anderhalve eeuw geschiedenis hebben beschreven die mede gevormd zijn onder invloed van het Manifest. Nu de 'eeuw van de extremiteiten' tot een einde komt en het kapitalisme overal schijnt te zegevieren, zoals het ook hondervijftig jaar geleden deed, maakt Eric Hobsbawn op een kritische manier de inschatting dat het werk nu actueler is dan ooit.
1998, 96 pag., Euro 15,25
Verso, London, ISBN 9781859848982


This page last updated on: 13-1-2015