INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Nürnberger, Klaus
Titel: Beyond Marx and Market
Sub titel: Outcomes of a Century of Economic Experimentation

Dit boek beschouwt de voor- en nadelen van de verscheidene economische systemen, waaronder kapitalistische en socialistische, zoals die hebben bestaan in de twintigste eeuw. De auteur biedt een helder overzicht, zonder technisch taalgebruik, van het kapitalisme, sociaal-democratie, Marxistisch-Leninisme en hun verschillende variaties, waarbij elk in een historische context wordt geplaatst. De auteur overspoelt de lezer niet met feiten, maar helpt de lezer eerder met het analyseren van tegengestelde filosofische en ideologische argumenten op een meer fundamenteel niveau.
1998, 278 pag., Euro 28,15
Zed Books, London, ISBN 1856496481


This page last updated on: 13-1-2015