INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Jacobs, Ron
Titel: The Way the wind blew
Sub titel: A history of the Weather Underground

Weinig mensen zullen zich hen nog herinneren. Begin jaren zeventig kende de VS zijn eigen stadsguerrilla organisatie, de Weather Underground. De auteur haalt deze groep weer uit de vergeethoek en geeft ze een plaatsje terug in de geschiedenis. De Weather Underground was een witte stadsguerrilla groep die in kleine cellen actief was en verspreid over de VS een groot aantal aanslagen pleegde. Ze kwam voort uit de studentenbeweging, en was een reactie op het knetterharde politieoptreden tegen de studentenprotesten, en de heftige repressiecampagne tegen groepen zoals de Black Panthers. Toch was het ook een sterk afwijkende groep als je hem vergelijkt met de Europese stadsguerrillas. `Veelwijverij' was bij de mannelijke leiders gewoon, LSD-gebruik was niet van de lucht. Volgens de auteur is de ondergang van de Weather Underground niet alleen te danken aan pure politie-repressie maar ook aan interne verdeeldheid over de te volgen koers en de te hanteren ideologie.
1997, 216 pag., Euro 16,65
Verso, London, ISBN 9781859841679


This page last updated on: 13-1-2015