INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Jacobs, Roger e.a.
Titel: Libertair municipalisme
Sub titel:

Het libertair municipalisme is een invulling van directe democratie. Volgens Murray Bookchin is niet, zoals in het anarcho-syndicalisme, de fabriek het aangrijpingspunt voor veranderingen in libertaire zin. Het gaat om een gemeentelijke democratie waarin de burger weer actief politiek betrokken kan zijn en de macht van de centrale staat en hiërarchische besluitvorming kan verdwijnen. Met een bijdrage van Peter Zegers, een interview met Janet Biehl, en een artikel over Dimitri Roussopoulos, die het libertair municipalisme in Montreal in praktijk trachtte te brengen. Als toegift een beargumenteerd en vernietigend oordeel van André Bons over 'Primitieve overvloed' van Bob Black.
1998, 44 pag., Euro 2,2
Rode Emma/VerZ, Amsterdam/ Hasselt, ISBN 90-73249-28-7


This page last updated on: 13-1-2015