INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Schouten, Nico (e.a., red.)
Titel: Atlas van de macht
Sub titel: De machtigste bedrijven; de machtigste ondernemers en hun netwerken.

Via kaarten, grafieken en schema's worden de onderlinge banden tussen de top van de Nederlandse bedrijven en ondernemers in beeld gebracht. Deze atlas van de macht is samengesteld om inzicht te krijgen in de sociaal-economische en politieke verhoudingen in Nederland. Per bedrijf wordt aangegeven wat de omzet is, hoeveel werknemers het heeft, welke bedrijven nog meer in eigendom zijn en welke fusies er hebben plaatsgevonden. Per ondernemer wordt een korte biografie gegeven en een lijst weergegeven met alle functies die deze personen vervullen.
1998, 159 pag., Euro 18,1
Papieren Tijger, Breda, ISBN 90-6728-087-9


This page last updated on: 13-1-2015