INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Negri, Antonio
Titel: Ready mix
Sub titel: Vom richtigen gebrauch der Erinnerung und des Vergessen

Antonio Negri, filosoof en theoreticus van de Italiaanse "autonomia" beweging verklaart in dit boek zijn vrijwillige terugkeer vanuit ballingschap in Frankrijk naar de Italiaanse gevangenis. Hij ziet het als een offensieve ondersteuning ten behoeve van de amnestie van honderden activisten, die sinds de zeventiger jaren in de bak zitten. Daarnaast verfijnt hij zijn theorieŽn aan de hand van Spinoza, Foucault, Deleuze en Guattari's filosofie en theoretische maatschappijkritieken ten opzichte van de begrippen immateriŽle arbeid en productieve biopolitiek. In zijn theoretische notities verwijst hij regelmatig naar actuele conflicten als de opstanden in Chiapas en het verzet van de sans-papiers beweging in Frankrijk.
1998, 91 pag., Euro 12,05
b_books, Berlin, ISBN 9783933557025


This page last updated on: 13-1-2015