INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Vanvugt, Ewald
Titel: Botje bij botje
Sub titel: Menselijke resten in musea

Door de eeuwen heen is de verhouding die mensen hebben tot de dood en daaraan gerelateerd die tot dode lichaamen (van voorouders) veelvuldig veranderd. Botten van heiligen worden versierd en als relikwie vereerd, foetussen op sterk water dienden de wetenschap, en het verschrompelde hoofd van een vermoorde tegenstander liet de drager in de waan onoverwinnelijk te zijn. In Nederlandse musea bevinden zich (delen van) stoffelijke resten van rond de honderdduizend mensen, uit de prehistorie, uit de koloniale tijd en uit het anatomisch laboratorium van nu. Maar wie waren deze mensen ? En hoe zijn ze in de musea terechtgekomen? De auteur inventariseert 500 jaar verzameldrift en de motieven daarachter.
1998, 95 pag., Euro 11,3
Mets & Schilt Uitgevers, Amsterdam, ISBN 9053302557


This page last updated on: 13-1-2015