INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Ilnyzkyj, Oleh S.
Titel: Ukrainian Futurism 1914-1930
Sub titel: A historical and critical study

Lijvige studie over de Oekra´ense tak van het Futurisme, een kunststroming die begin deze eeuw ontstond. Het boek beschrijft de diverse stromingen in het Oekra´ense Futurisme, de kunstenaars die er deel van uitmaakten, het politieke engagement van de kunstenaars en de verschuivende verhoudingen met het Russische staatsapparaat. Het beschrijft de Futuristische kunst als propagandawapen en analyseert diverse kunstuitingen zoals poŰzie en proza.
1997, 413 pag., Euro 19,8
Harvard University Press, Cambridge, ISBN 9780916458591


This page last updated on: 13-1-2015