INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Lucha Autónoma
Titel: Una visión de la Coordinadora de Colectivos (1990-1997)
Sub titel:

Een medewerker van het Madrileense collectief Lucha Autónoma (LA) heeft met dit rijk geïllustreerde boek een eerste aanzet willen geven de optekening van de recente geschiedenis van (een deel van) de autonome scene in Madrid. De auteur stelt duidelijk niet DE geschiedenis van DE autonome beweging te hebben willen schrijven. Het is slechts een facet van die zo diverse beweging. Het is tevens bedoeld als middel tot reflectie over de eigen beweging/organisatie. Voor het boek werden interviews gehouden met vele (ex) medewerkers van LA en daarmee verbonden collectieven zoals bijv. Molotov-UPA, Kaira, Lucha Autónoma Estudiantes en vele andere autonome buurt-, studenten-, scholieren-, antifa- en andere organisaties die aangesloten waren/zijn bij Lucha Autónoma. Tevens is veel informatie uit publikaties van deze groepen gehaald. De diverse campagnes die door collectieven van LA zijn ontplooid worden beschreven en geëvalueerd. Een aardig stukje Madrileense bewegingsgeschiedenis. Alleen nog maar beschikbaar als gratis download via: http://www.nodo50.org/autonomia/lucha.htm.
1998, 196 pag., Euro 12,1
Librería Asociativa Traficantes de sueños, Madrid, ISBN 8460583430


This page last updated on: 13-1-2015