INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Aktie Strohalm
Titel: Lokale Economie Wereldwijd
Sub titel: Over ruil-, spaar- en kredietsystemen in het zuiden

In plaats van het schrikbeeld van multinationals en de globalisering van de economie, is hier een boekje vol voorbeelden van alternatieve initiatieven op lokaal niveau. Mensen die vaak te arm zijn om via de gangbare wegen een lening aan te vragen, nemen zelf het heft in handen en zetten zelf ruil-, spaar- en kredietsystemen waarbij het geld in eigen beheer blijft. Met veel concrete voorbeelden van dit soort systemen in verschillende landen in het Zuiden geeft dit boekje een beschrijving van hoe alternatieve spaar- en kredietgroepen en ruilsystemen eruit zien, en het belang hiervan voor een andere mondiale economische orde.
1998, 107 pag., Euro 11,35
Aktie Strohalm, Utrecht, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015