INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Heirman, Mark
Titel: 1914-1918
Sub titel: Herinneringen aan de eerste wereldoorlog

Chronologie van de gebeurtenissen die aan de ontketening van de Eerste Wereldoorlog zijn voorafgegaan. De lezer krijgt een duidelijke weergave van de context waarin de oorlogshandelingen zich afspelen. Zo zijn er de eerste internationale pogingen om ongebreidelde oorlogsvoering aan banden te leggen, de geopolitieke belangen van de West-Europese koloniale mogendheden, de nationalistische en imperialistische spanningen, de vorming van allianties, de Balkan-oorlogen en de toenemende militarisering. Bijzondere aandacht gaat uit naar de Belgische situatie en die van de Vlamingen.
1998, 68 pag., Euro 5,15
IPIS, Antwerpen, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015